Institusjonskokkfaget skal legge grunnlaget for yrkeskompetanse i produksjon av mat på ulike institusjoner i offentlig og privat sektor. Institusjonskokkfaget skal bidra til at faget videreføres som håndverksfag og samtidig utvikle fagarbeidere med kompetanse til å ta i bruk ny teknologi.

Opplæringen skal bidra til produksjon av trygge og sunne måltider med fokus på matglede, sensorikk og estetikk. Videre skal opplæringen legge vekt på sammenhenger mellom tilberedning av mat, ressursutnyttelse, næringsstoffer, kosthold og helse. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling. Opplæringen skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og løsningsorientering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er institusjonskokk.

Institusjonskokkfaget består av fire hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng:

  • Råvarer og produksjon
  • Kostplanlegging og spesialkost
  • Hygiene og kvalitetsstyring
  • Bransje, bedrift og miljø

Alle skal opp til fagprøven, som normalt gjennomføres innenfor en tidsramme på to virkedager. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Du finner mer informasjon om faget på www.vilbli.no – yrker og utdanningsveier.

Last ned vedlegg:
Læreplan institusjonskokk

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.