Fagdag med prøvenemnd BUA

9. mai 2022
10:15-11:00

Klikk her for å bli med i møte

KomOpp inviterer til fagdag med prøvenemnd i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Teams der prøvenemnd vil gå gjennom de ulike delene av fagprøven og hvordan den gjennomføres. Du trenger ikke melde deg på, kun trykke på møtelenken som ligger i artikkelen for å komme direkte inn i møtet.