Fagdag med prøvenemnd HEA

9. mai 2022
09:15-10:00

Klikk her for å bli med i møte

KomOpp inviterer til fagdag med prøvenemnd i helsearbeiderfaget på Teams der prøvenemnd vil gå gjennom de ulike delene av fagprøven og hvordan den gjennomføres. Du trenger ikke melde deg på, kun trykke på møtelenken som ligger i artikkelen for å komme direkte inn i møtet.