Faglig leder-kurs modul 2

26. oktober 2021
09:00-15:00

Finnsnes 26.10.21

Harstad 18.11.21

Finnsnes 07.12.21

Nord-Troms 07.12.21

Harstad 08.12.21

Kurset, Modul 2, er et samarbeid mellom Karri og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Innen dagskurset må modul 1, e-læringskurset, være gjennomført. Estimert tidsbruk på e-læringskurs ca 1 time.
Pass på å ta pause i kurset når det er et naturlig opphold, ellers må du ta sekvensen om igjen.

Lenke til e-læringskurs finner du ved å klikke her

Temaer på kursdagen:
- Å være lærebedrift
- Ny læreplan, LK 2020
- Planer, vurdering og dokumentasjon
- Veiledning, kommunikasjon
- Relasjonsledelse
- Ungdom i modning

Sted og dato:
26.oktober - Finnsnes, Finnsnes hotell
18. november - Harstad, Stangneshallen
7. desember - Finnsnes, Finnsnes hotell
7. desember - Nord-Troms, TBA
8. desember - Harstad, Stangneshallen

Tid:
09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist: 1 uke før

Kursmateriell deles ut på kursdagen.
Det serveres lunsj og kaffe/te.