WEBINAR: Flerspråklig lærlingarbeid - for lærlinger, veiledere og faglig ledere

1. juni 2021
09:30-14:00

Microsoft Teams-møte

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

Obligatorisk Webinar for flerspråklige lærlinger, veiledere og faglig ledere
KomOpp ønsker velkommen til webinar og fagdag for alle flerspråklige lærlinger med veiledere og faglige ledere.

Program for dagen:

Dato: 01.06.2021
Tid: 09:30 – 14:00
Lunsj: 11:00 – 11:30 

Tema for dagen:

  • KomOpp ønsker å forsterke arbeidet med flerspråklige lærlinger
  • KomOpp sine erfaringer i arbeidet med flerspråklige lærlinger, utfordringer og solskinnshistorier
  • Veiledning, kommunikasjon, kulturforståelse, dokumentasjon av arbeid, respekt og rasisme

 Forelesere:

May-Britt Larsen
«Veiledningskoordinator i helsearbeiderfaget, har jobbet med og vært med på å utvikle  Kvæfjordmodellen. Har lang og god erfaring med å jobbe med flerspråklige lærlinger i helsesektoren.»

 Safia Abdi Haase
«Norsk-somalisk sykepleier, kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse. Hun kkom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse. Kongen utnevnte i 2014 Haase til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinner og barns livsvilkår. Haase har blant annet vært med på å utforme Regjeringens «Handlingsplan mot kjønnslemlestelse» (FGM) og har sittet i det nasjonale utvalget KIM som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer.»