Autorisasjon som helsepersonell

KomOpp viser til informasjon fra Helsedirektoratet angående søknad om autorisasjon for helsepersonell. 

Har du bestått fagprøve og læretiden din er over anses du som fagarbeider. For de som jobber i helsesektoren må det søkes om autorisasjon hos Helsedirektoratet. Når fagprøven er bestått og læretiden er over sender fylkeskommunen inn en innmeldingsliste til Helsedirektoratet, og det er derfor viktig at du selv IKKE søker om autorisasjon hos Helsedirektoratet, da det vil bli liggende en dobbel søknad på deg. Sender du selv inn søknad i tillegg til søknaden fra fylkeskommunen vil behandlingstiden hos Helsedirektoratet kunne bli på inntil 3 måneder.

Informasjon fra Helsedirektoratet sine hjemmesider er som følger:

  • De ikke skal søke om autorisasjon selv.
  • De må gi samtykke til at det søkes autorisasjon på deres vegne.
  • De må logge seg inn på www.altinn.no og sjekke sin "profil" for korrekt telefonnummer og e-post. På denne måten vil de få varsel når de mottar brev i Altinn.
  • De må betale et gebyr på NOK 1.665,-. via Altinn for å  få autorisasjon.
  • De vil motta en e-post fra Altinn hvor de får beskjed om å logge inn og betale.
  • De får ikke purring fra Altinn hvis de ikke betaler.
  • Dersom de ikke har betalt innen 60 dager må de søke om autorisasjon selv og behandlingstiden er inntil 3 måneder fra de sender søknad.
  • De får ikke beskjed om vedtak fra Altinn, de må selv slå opp i Helsepersonellregisteret og ev. ta utskrift derfra.

Når kandidatene har betalt gebyret kan de søke seg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) etter kort tid. Her finner de også sitt HPR-nummer.