Hva hjelper KomOpp med?

Før og etter at du er blitt lærling bistår KomOpp med følgende:

 • Informerer deg om hvordan du skal søke lærlingplass.
 • Undersøker muligheten for lærlingplass hos våre medlemskommuner/-virksomheter.
 • Informerer deg om søknad om lån og stipend.
 • Gir informasjon om det å være lærling.
 • Ordner med lærekontrakt.
 • Legger til rette for godt samarbeid med din faglige leder og instruktører.
 • Sørge for at du får den opplæringen du har krav på i følge læreplan i faget.
 • Besøker deg jevnlig på arbeidsplassen der du får anledning til å ta opp problemer, spørsmål o.l.
 • Sørger for at du får delta på møter sammen med andre lærlinger i faget.
 • Melder deg opp til fagprøve.
 • Gir deg tips og veiledning om hvordan du kan arbeide for best mulig utbytte av læretiden.