Stillingsannonser lærling i helsearbeiderfaget UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) lyser ut 12 stillinger som lærling i helsearbeiderfaget tilknyttet den ordinære lærlingeordningen (2+2 - ikke vekslingsmodellen). Elever som er i ferd med å fullføre Vg2 helsearbeiderfaget eller ambulansefaget kan søke læreplass for å fullføre sin utdanning som helsefagarbeider. Det er mulig å søke læreplass ved tre av UNNs lokalisasjoner - UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik.

Vær oppmerksom på at det er tre utlysninger, en for hver lokalisasjon. Dersom man ønsker å søke flere steder må det sendes inn søknad til hver av lokalisasjonene, altså IKKE en felles søknad til alle.

Stillingene er lyst ut via UNNs internettsider og andre aktuelle jobbsøkerportaler. Søknadsfrist: 19.3.23  med oppstart av læretid uke  høsten 2023 

Lenke til stillingsannonsene: