Invitasjon til felles arbeid med nye læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnder

Vil du være med og tolke og forstå de nye læreplanene for VG3-opplæring i bedrift sammen med oss?

Seksjon for opplæring i bedrift v/Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å skape en arena der man sammen kan arbeide med de nye læreplanene og kompetansepakken «Nye læreplaner for lærebedrifter». Med kompetansepakkens seks moduler som ramme, inviterer de til samlinger som følger lærlingeløpet. Du kan lese mer om kompetansepakken her. Her oppretter du også en bruker på kompetansepakken.  

Dere møtes på Teams til fastsatte tider og bruker ca.45 minutter per samling. Samlingene vil være en arena for refleksjon og diskusjon og vil kreve selvstendig arbeid med modulene i kompetansepakkene i forkant av samlingene.

Dere må gjerne videresende til faglige ledere eller andre dere ønsker å ha med.

 

Samlingsplan: Oppstart 21.juni 2022

 

Dato

 

Samling

21.juni 2022

Kl.12:15-13:00

Modul 1: Introduksjon til kompetansepakken «Nye læreplaner for lærebedrifter»

 

23.august 2022

Kl.12:15-13:00

Modul 2: Helhetlig yrkeskompetanse

04.oktober 2022

Modul 3: Planlegge opplæringen

 

28.november 2022

Kl.12:15-13:00

Modul 4: Gjennomføre opplæringen

17.januar 2023

Kl.12:15-13:00

Modul 5: Vurdering underveid og dokumentasjon i opplæringen

07.mars 2023

Kl.12:15-13:00

Modul 6: Hva har jeg lært, og hva kan gjøres bedre? 

Opprett bruker på Utdanningsdirektoratets kompetanseportal før første samling:

Følg denne lenken https://bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir 

Klikk deg inn på "Innføring av nye læreplaner for lærebedrifter og prøvenemder" og "meld deg på". Følg instruksjonene.