Fagbrevutdeling 2021

Med bakgrunn i COVID-situasjon har vi heller ikke i år anledning å arrangere fysiske fagbrevutdelinger for de som tok fagbrev i 2020 slik vi ønsker. Vi får en del henvendelser angående fagbrev og når de blir sendt ut, og legger derfor ut felles informasjon her.

For kommunalt ansatte lærlinger
KomOpp har oppfordret alle kommuner med lærlinger som har tatt fagbrev i 2020 til å invitere til fagbrevutdeling kommunevis før sommeren, noe alle kommunene har takket ja til. Det vil dermed bli sendt ut invitasjon til fagbrevutdeling fra den enkelte hjemkommune, og vi håper våre nye fagarbeidere ønsker å stille på disse. For de som ikke har anledning å stille til fagbrevutdeling vil fagbrevet sendes ut per post. 

For lærlinger ansatt v/UNN
Vi har dessverre ikke anledning å avholde fagbrevutdeling, og de som har tatt læretiden sin her vil få tilsendt sine fagbrev per post.

For fylkeskommunale lærlinger i Tromsø kommune
Vi har dessverre ikke anledning å avholde fagbrevutdeling, og de som har tatt læretiden sin her vil få tilsendt sine fagbrev per post.

Har dere spørsmål rundt fagbrev og fagbrevutdeling, ta kontakt med administrasjonssekretær Karina Iversen på karina@komopp.no eller tlf 928 96 191.