Søkbare midler

Med bakgrunn i redusert reisevirksomhet og mulighet for gjennomføring av kurs og fagdager, ønsker KomOpp å bidra til muligheten for faglig påfyll fra andre aktører. I den forbindelse er det frigjort midler til webinar og prosjektgjennomføring i våre medlemsbedrifter og for våre veiledere/faglig ledere og lærlinger. For å få dekt eventuelle kurs og webinar må det sendes søknad til KomOpp. Under kommer informasjon om alternativene det kan søkes midler til.

 

Webinar for faglig ledere/veiledere

Faglig ledere og veiledere kan søke midler til å dekke kursavgift på webinar som bidrar til å styrke veiledningskompetansen, og som kan være verdifull i deres rolle. Det tilbys en rekke webinarer med ulike temaer som er relevante, og det er opp til hver enkelt av dere å definere hvor dere har behov for faglig påfyll. Om du finner et kurs/webinar du ønsker å delta på kan du sende søknad til din rådgiver i KomOpp. Du må legge ved hvilket tema og kostnad webinaret har, samt si kort hvorfor dette er relevant for deg. Vi håper du, og kanskje andre veiledere på din arbeidsplass, kan finne noe dere kan se sammen og bruke videre i jobben deres med lærlingene.

 

Webinar for lærlinger

Lærlinger kan søke midler til å dekke kursavgift på webinarer som er relevant for deres lærefag. Det tilbys en rekke webinarer med ulike temaer som er relevante, og det er opp til hver enkelt av dere å definere hvor dere har behov for faglig påfyll. Om du finner et kurs/webinar du ønsker å delta på kan du sende søknad til din rådgiver i KomOpp. Du må legge ved hvilket tema og kostnad webinaret har, samt si kort hvorfor dette er relevant for deg. Vi håper du, og kanskje andre lærlinger på din arbeidsplass, kan finne noe dere kan se sammen og bruke videre.

 

Søkbare prosjektmidler for medlemsbedrifter

KomOpp ønsker å tilby våre lærebedrifter muligheten til å søke om prosjektmidler til gjennomføring av prosjekt som hever veiledningskompetansen i bedriften. Prosjektmidlene skal bidra til økt veiledningskompetanse hos kollegiet, og er ikke beregnet for videreutdanning av enkeltpersoner. Dere står fritt til å planlegge aktiviteter selvSøknadsskjema finner dere nederst i denne artikkelen, og dette fylles ut og sendes til post@komopp.no. Følgende søknadskriterier foreligger:

- Bedriften må være medlem i KomOpp, og kan ikke være i oppsigelsestid
- Bedriften må ha hatt lærling i 2020
- Prosjektmidler skal brukes til å heve kompetansen blant kollegiet i bedriften, ikke til videreutdanning av enkeltpersoner
- Søknadsskjema må levers KomOpp på post@komopp.no
- Det skal fremlegges dokumentasjon på bruk av midler til oppgitte tiltak
- Det forventes at bedrifter som får innvilget midler til prosjektgjennomføring bidrar med erfaring på fagdager og kurs som kan hjelpe andre bedrifter til å gjennomføre lignende tiltak