Viktig informasjon vedrørende COVID-19 og fagdager/lærlingmøter

Fagdager avlyst – Settes opp digitalt

Med bakgrunn i gjeldende smittevernråd fra FHI om redusert reise- og møtevirksomhet og oppblomstringen av COVID-19 i fylket ser vi oss dessverre nødt til å avlyse fagdagene vi har satt opp i november.

Fagdagene vil i stedet gjennomføres på Zoom, og vi oppfordrer alle som allerede har meldt seg på til å delta likevel. Alle påmeldte vil få tilsendt link til møtet på e-post. De som har stått på venteliste vil bli kontaktet av oss, og vi vil åpne påmeldingslinkene til stedene som tidligere har vært fullbooket. Det er viktig at alle som ønsker å delta melder seg på via skjema, slik at vi får sendt ut riktig link til hver enkelt deltaker. Har dere spørsmål rundt fagdager og påmelding, ta kontakt med administrasjonssekretær Karina Iversen på karina@komopp.no

Powerpointpresentasjon og bruksanvisning til Olkweb vil bli lagt ut for nedlasting og print.

Alle lærlingmøter vil foregå digitalt

For å unngå og redusere smittespredning vil alle lærlingmøter gå via Teams, og dere vil få innkalling via e-post fra deres rådgivere. Har dere problemer med bruk av Teams, eller andre spørsmål knyttet til gjennomføring av lærlingmøter, vennligst kontakt deres rådgiver.

KomOpp følger FHI sine til en hver tid gjeldende smittevernråd, og så lenge anbefalingen om redusert reise- og møtevirksomhet gjelder vil all kommunikasjon foregå digitalt. For eventuelle oppdateringer rundt situasjonen vil det legges ut informasjon på våre hjemmesider og Facebooksider.