E-læringskurs for nye faglige ledere

Troms og Finnmark Fylkeskommune Utdanning Vest har nå lagt e-læringskurs nye faglige ledere over på ny plattform. Kurset har fått en enklere brukerregistrering. Innholdet i kurset har ellers kun mindre endringer.

Her finner dere lenken til e-læringskurset: E-læringskurs ny faglig leder

Det er ønskelig at ny faglig leder gjennomfører e-læringskurs før de går på dagskurs. Når e-læringskurset er gjennomført får deltaker et kursbevis. Dette benyttes til selvrapportering før påmelding til dagskurs. Utdanning Vest registrerer alle som har vært på de fysiske dagskurs for faglige leder i Vigo Opplæring.