IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. Yrkesbetegnelsen er IKT-servicemedarbeider.

En IKT-servicefaglært skal bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT. En IKT-servicefaglært vil få utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer i og utenfor virksomheten. For å løse problemer som brukerne har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere, også kunne formidle virksomhetens behov til leverandør. Det legges derfor vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Den IKT-servicefaglærte har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder:

 • Virksomhetens IKT-infrastruktur og IKT-prosesser
 • Måling og dokumentasjon av tjenestekvalitet
 • Økonomisk vurdering av innkjøp, drift og vedlikehold av IKT-systemer
 • Installasjon, drift og vedlikehold av nettverk
 • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
 • Service og brukerstøtte
 • Tilrettelegging av digitalt arbeidsmiljø
 • Tiltrettelegge IKT til bruk i læring på arbeidsplassen/i virksomheten
 • Forskrifter, lover, standarder og avtaler
 • Informasjonssikkerhet
 • Etikk og personvern
 • Kommunikasjon direkte mellom mennesker og ved bruk av teknologi
 • Synliggjøre foretningsmessige muligheter med bruk av IKT
 • Rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
 • Evne til å tenke nytt og være kreativ
 • Teknisk engelsk

Du finner mer informasjon om faget på www.vilbli.no – yrker og utdanningsveier.

Last ned vedlegg:
Læreplan IKT Servicemedarbeider

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.