Aktuelle arbeidssteder for barne- og ungdomsarbeideren er pedagogiske institusjoner som barnehage, herunder familiebarnehager, skole, skolefritidsordninger og klubber; støttefunksjoner i undervisningsarbeid i offentlige og private organiserte tilbud til barn, unge og voksne; tiltaksarbeid i offentlige barnevernstjenester; kommunale etater med ansvar for sosiale tjenester; i frivillige organisasjoner innenfor kultur, idrett og friluftsliv for tjenester rettet mot mennesker med psykisk utviklingshemming.

Arbeidsoppgaver kan være å delta i det daglige arbeidet i en pedagogisk institusjon eller organisasjon, delta i planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg og kunne evaluere disse, fremme gode lekemuligheter, grensesetting, pedagogiske hovedprinsipper og fritidspedagogikk, tilberedning av mat til barn, ungdom og voksne med ulike nærings – og hjelpebehov, dessuten helse, miljø og sikkerhet.

Mer informasjon om faget finner du på www.vilbli.no -– yrker og utdanningsveier.

Last ned vedlegg:
Læreplan barne- og ungdomsarbeider

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.